Contact

8-11-2022 Webinar Schouder

MSG Science Netwerk Fysiotherapie & Master in Musculoskeletal Physiotherapy Sciences
nodigen u uit voor de Capita Selecta webinar:

DE SCHOUDER

door prof. Michel van de Bekerom, orthopedisch chirurg en onderzoeker

Op dinsdag 8 november a.s.

19:00u tot 21:30u


De meest voorkomende diagnose bij patiënten met SP (SchouderPijn) die in de eerste lijn worden behandeld luidt SAPS (SubAcromiaal PijnSyndroom). Daarbij wordt de rotator cuff gezien als de meest belangrijke bron voor nocisensoriek; de term RCR-SP (Rotator Cuff Related Shoulder Pain) is een passend acroniem. 
De laatste jaren is sprake van een verschuiving van de interventie richting conservatieve therapie, omdat operatieve therapie bij de gemiddelde SAPS patiënt geen betere resultaten oplevert en bovendien aanmerkelijk duurder is (zowel directe als indirect) en er meer kans is op complicaties. Fysiotherapeutische behandeling is een relevant onderdeel van die conservatieve therapie; maar hoe is het gesteld met externe evidentie voor fysiotherapie. En bovendien: is fysiotherapie even goed of even slecht dat operatieve therapie? Recente systematic reviews (SR) laten een wisselend beeld zien, soms includeren SR’s vrijwel dezelfde studies en komen tot andere uitkomsten: hoog bewijs voor effectiviteit van oefentherapie tot hoog bewijs dat oefentherapie niet effectiever is dan placebo therapie (6).
In deze presentatie komen, na een inleiding met de ‘state of the art’ over het onderwerp, genoemde vragen aan bod en bieden hopelijk perspectief om de rol van fysiotherapie bij de behandeling van SAPS patiënten te profileren.

Kosten deelname:
MSG leden ( NVMT, NVFS, NVOF, NFP and NVBF): gratis.
Deelname als lid van MSG Science Netwerk Fysiotherapie: gratis
Overige studenten (opleiding Fysiotherapie of Master-opleiding): gratis
KNGF lid: 20 euro niet-KNGF lid: 25 euro

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via de link op deze pagina.

Accreditatie:
aangevraagd voorr Manueel,Sport en algemeen fysiotherapie.  

Aanmelden via deze link

Reacties zijn gesloten.