Contact

Commissie Vakinhoud

Wij zijn op zoek naar een commissielid die samen met enthousiaste collega’s, in samenspraak met het SNN-bestuurslid kwaliteitsbeleid, vorm wil geven aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van SNN. SNN beoogt een enthousiasmerende organisatie te zijn die haar deelnemers (de regionale schoudernetwerken) stimuleert om de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen bij schouderpatiënten te optimaliseren. Daarbij spelen vakinhoudelijke aspecten een belangrijke rol.

Wat zijn concreet de taken van de commissie vakinhoud?

 • Inventariseren van regionaal ontwikkelde producten (bijvoorbeeld richtlijnen of protocollen).
 • Beoordelen van de kwaliteit van de diverse producten aan de hand van nog nader, mede door deze commissie, te ontwikkelen criteria.
 • Ontwikkelen van een standaard ‘SNN-format’ waarin producten kunnen worden gedeeld met andere regionale netwerken.
 • Verder vormgeven en door ontwikkelen van het tweejaarlijks te verschijnen ‘SNN Kwaliteitsinstrument’.
 • Zorgdragen voor het up to date houden van de vakinhoudelijke content van de website, waaronder het ‘artikel van de maand’. 
 • Inventariseren van de mogelijke toegevoegde waarde van recent ontwikkelde diagnostische (bijvoorbeeld echogratie of vragenlijsten) of therapeutische (bijvoorbeeld EPTE of ESWT) middelen.

Wie ben jij?

 • Je bent bovengemiddeld nieuwsgierig. 
 • Je voelt je uitgedaagd om vakinhoudelijke rationales te leren kennen of ontwikkelen.
 • Je leest graag vakinhoudelijke en wetenschappelijke artikelen.
 • Jij bent competent om de methodologische kwaliteit van de gelezen artikelen te bepalen.
 • Jij kunt met flexibiliteit en inlevend vermogen discussiëren over de veronderstelde waarden van een artikel voor schoudergespecialiseerde fysiotherapeuten.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • Je kunt goed werken in teamverband.
 • Je hebt de drive om de professie fysiotherapie en de schoudergespecialiseerde fysiotherapeut op positieve wijze te profileren.

Wat verwachten we van jou?

 • Maandelijkse (online) vergadering met de andere commissieleden.
 • Meedenken en meehelpen met het aanbrengen van structuur binnen deze commissie.
 • Korte en heldere communicatie met het SNN bestuur en zo nodig andere SNN-commissies.
 • Een schriftelijk jaarverslag met omschrijving van de uitgevoerde activiteiten.

Wat bieden wij jou?

 • De kans om jezelf te ontwikkelen.
 • De vrijheid om je eigen rol vorm te geven.
 • Een vaste bijdrage van €500,00 per jaar.

Voldoe je aan het geschetste profiel? En vind je het leuk om jezelf in te zetten voor deze commissie? Wij kijken uit naar jouw aanmelding! Heb je nog vragen of wil jij jezelf direct aanmelden? Neem contact op met Gerard Koel (secretaris@schoudernetwerk.nl).