Contact

Commissie Vakinhoud

SchouderNetwerken Nederland heeft enkele commissies die het Bestuur ondersteunen.

Wat zijn concreet de taken van de commissie vakinhoud?

  • Inventariseren van regionaal ontwikkelde producten (bijvoorbeeld richtlijnen of protocollen).
  • Beoordelen van de kwaliteit van de diverse producten aan de hand van nog nader, mede door deze commissie, te ontwikkelen criteria.
  • Ontwikkelen van een standaard ‘SNN-format’ waarin producten kunnen worden gedeeld met andere regionale netwerken.
  • Verder vormgeven en door ontwikkelen van het tweejaarlijks te verschijnen ‘SNN Kwaliteitsinstrument’.
  • Zorgdragen voor het up to date houden van de vakinhoudelijke content van de website, waaronder het ‘artikel van de maand’. 
  • Inventariseren van de mogelijke toegevoegde waarde van recent ontwikkelde diagnostische (bijvoorbeeld echografie of vragenlijsten) of therapeutische (bijvoorbeeld EPTE of ESWT) middelen.

Leden

  • Rychard Geryszewski (SNRW)
  • Erik Kieft (SNK)
  • Vacature

Contact

Stuur deze commissie een mail via deze link

KIJK OOK OP DEZE PAGINA met introductiefilm van de Commissie Vakinhoud en de Enquete