Contact

Commissie Zorginnovatie

Wij zijn op zoek naar een commissielid die samen met enthousiaste collega’s, in samenspraak met de voorzitter van het SNN-bestuur, een belangrijke rol wil spelen in het positioneren van SNN in het veranderende zorgveld. Hierbij valt onder andere te denken aan de ontwikkeling van 1,5 lijnzorg, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en innovatieve behandelvormen. SNN wil een voortrekkersrol spelen bij dergelijke initiatieven.

Wat zijn concreet de taken van de commissie zorginnovatie?

 • Inventariseren en categoriseren welke projecten er in diverse regio’s lopen op het gebied van zorginnovatie.
 • Inventariseren welke aantoonbare resultaten er liggen van deze projecten. 
 • Verkennen van mogelijkheden op het gebied van zorginnovatie in de diverse regio’s.
 • Vaststellen van een implementatiestrategie voor middelen (bijvoorbeeld ter bevordering verslaglegging, diagnostiek of interventie) die relevant zijn voor het functioneren van schoudergespecialiseerde fysiotherapeuten.
 • Inventariseren en evalueren van relaties en samenwerkingsverbanden met externe stakeholders (bijvoorbeeld de NOV-WSE, het NGH, het KNGF en zorgverzekeraars).

Wie ben jij?

 • Je staat open voor vernieuwing en hebt een open blik op nieuwe ideeën.
 • Je vindt het interessant om je te verdiepen in de sterke en zwakke punten van huidige projecten op het gebied van zorginnovatie.
 • Je hebt ervaring in gespreksvoering met directe collega’s en diverse partners zoals bijvoorbeeld huisartsen, orthopeden of zorgverzekeraars.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • Je kunt goed werken in teamverband.
 • Je hebt de drive om de professie fysiotherapie en de schoudergespecialiseerde fysiotherapeut op positieve wijze te profileren.

Wat verwachten we van jou?

 • Maandelijkse (online) vergadering met de andere commissieleden.
 • Meedenken en meehelpen met het aanbrengen van structuur binnen deze commissie.
 • Korte en heldere communicatie met het SNN-bestuur en eventueel relevante commissies.
 • Een schriftelijk jaarverslag met omschrijving van de uitgevoerde activiteiten.

Wat bieden wij jou?

 • De kans om jezelf te ontwikkelen.
 • De vrijheid om je eigen rol vorm te geven.
 • Een vaste bijdrage van €500,00 per jaar.

Voldoe je aan het geschetste profiel? En vind je het leuk om jezelf in te zetten voor deze commissie? Wij kijken uit naar jouw aanmelding! Heb je nog vragen of wil jij jezelf direct aanmelden? Neem contact op met Gerard Koel (secretaris@schoudernetwerk.nl).