Contact

Commissie Zorginnovatie

SchouderNetwerken Nederland heeft enkele commissies die het Bestuur ondersteunen.

Wat zijn concreet de taken van de commissie zorginnovatie?

  • Inventariseren en categoriseren welke projecten er in diverse regio’s lopen op het gebied van zorginnovatie.
  • Inventariseren welke aantoonbare resultaten er liggen van deze projecten. 
  • Verkennen van mogelijkheden op het gebied van zorginnovatie in de diverse regio’s.
  • Vaststellen van een implementatiestrategie voor middelen (bijvoorbeeld ter bevordering verslaglegging, diagnostiek of interventie) die relevant zijn voor het functioneren van schoudergespecialiseerde fysiotherapeuten.
  • Inventariseren en evalueren van relaties en samenwerkingsverbanden met externe stakeholders (bijvoorbeeld de NOV-WSE, het NGH, het KNGF en zorgverzekeraars).

Leden

  • Mardy Schaars (SNGV)
  • Vincent Kanbier (RSN)
  • Karin Hekman (SNA)
  • vacature

Contact

Stuur deze commissie een mail via deze link

Inventarisatie Schouder Zorg Substitutie Initiatieven

De commissie Innovatie van het SNN is in juli 2021 begonnen met het inventariseren van initiatieven die in Nederland gestart zijn in het kader van de anderhalvelijnszorg. Dit is gedaan naar aanleiding van de missie en visie van het SNN. Anderhalvelijnszorg in dit document vaak ook beschreven als substitutie van zorg geeft invulling aan de plannen van de overheid in het kader van de juiste zorg op de juiste plek ( JZOJP)

In dit document staan de initiatieven opgenoemd die tot nu toe bekend zijn. Het is een “levend” document dus zal regelmatig worden herzien.

Het document is aanvankelijk gebruikt voor intern gebruik voor schoudertherapeuten van SNN als leidraad voor het opzetten van andere initiatieven op dit gebied.

Link naar het document