Contact

Commissie Zorginnovatie

SchouderNetwerken Nederland heeft enkele commissies die het Bestuur ondersteunen.

Wat zijn concreet de taken van de commissie zorginnovatie?

  • Inventariseren en categoriseren welke projecten er in diverse regio’s lopen op het gebied van zorginnovatie.
  • Inventariseren welke aantoonbare resultaten er liggen van deze projecten. 
  • Verkennen van mogelijkheden op het gebied van zorginnovatie in de diverse regio’s.
  • Vaststellen van een implementatiestrategie voor middelen (bijvoorbeeld ter bevordering verslaglegging, diagnostiek of interventie) die relevant zijn voor het functioneren van schoudergespecialiseerde fysiotherapeuten.
  • Inventariseren en evalueren van relaties en samenwerkingsverbanden met externe stakeholders (bijvoorbeeld de NOV-WSE, het NGH, het KNGF en zorgverzekeraars).

Leden

  • Mardy Schaars (SNGV)
  • Vincent Kanbier (RSN)
  • Karin Hekman (SNA)
  • vacature

Contact

Stuur deze commissie een mail via deze link