Contact

Differentiaal Diagnostiek bij Schouderklachten 23-24 maart 2023

Schouderklachten komen veelvuldig voor in de praktijk. De incidentie en de prevalentie in de Nederlandse huisartsenpraktijk bedraagt 3.5% respectievelijk 3.1%.

Illuminon.nl  verzorgt een unieke nascholing over differentiaaldiagnostiek (DD) van schouderklachten op meerdere plaatsen en data in Nederland. Bij deze nascholing wordt veel aandacht besteed aan het klinisch onderzoek van de schouder, om vervolgens in combinatie met echografie, het klinisch redeneerproces te optimaliseren om vervolgens een DD op te stellen.

Schouder-aan-schouder

In deze nascholing gaan de deelnemende fysiotherapeuten en huisartsen samen met ervaren schouderspecialisten interactief aan de slag om de diverse schouderproblematiek en de bijbehorende diagnostische nuances te ontdekken. De cursisten maken kennis van de specifieke anatomie en biomechanica van de schoudergordel in relatie tot letselmechanismen, biomechanische stoornissen en schouderpathologie en verkrijgen inzicht in de multifactoriële aspecten en letselmechanismen die aanleiding kunnen geven tot rotator cuff insufficiëntie, instabiliteit, bicepspeesklachten, primair subacromiaal conflict en/of AC-problematiek. 

Differentiaal diagnostiek

Centraal staat in deze één daagse cursus de praktische vaardigheden bij de uitvoering van gerichte differentiaal diagnostiek bij deze schouderklachten en de meerwaarde die echografisch onderzoek daarbij kan hebben. De cursisten maken kennis van de principes van symptoomprovocerende en -reducerende schoudertesting en leren werken volgens het ‘algoritme voor vroege detectie van schouderpathologie’.

Klinisch en toegevoegd onderzoek

Ook leren de cursisten in één dag praktische vaardigheden om het klinisch en toegevoegd onderzoek en inclusief een gedegen klinisch redeneerproces gedetailleerd uit te voeren en gebruikmakend van testen met de hoogste validiteit. De koppeling met echografisch onderzoek staat daarbij centraal.

Het schouderonderwijs

Ook worden in deze nascholing de potentiële voordelen van de samenwerking tussen de huisarts en de fysiotherapeut uitgebreid behandeld. Door samen te werken kan men gerichter verwijzen en kunnen onnodige verwijzingen zo veel mogelijk worden voorkomen. Dit kan een positieve uitwerking hebben voor de patiënt (klachten sneller verholpen) en het zorgstelsel (verminderde belasting door juiste zorgvraag op de juiste plaats te behandelen).

Waarom deze nascholing?

  • Deze nascholing is een all-in-one cursus op het gebied van schouderklachten
  • Theorie, pathologie, lichamelijk onderzoek, echografie en het begrijpen van de afwijkingen komen bij elkaar in één cursus
  • Aandacht voor de grote meerwaarde van een multidisciplinaire samenwerking tussen huisarts en fysiotherapeut op het gebeid van schouderklachten
  • De docenten zijn experts op het gebied van schouderproblematiek

Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor (algemeen) fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel therapeuten, ESS-fysiotherapeuten en huisartsen.

Accreditatie

Voor de deelregisters Algemeen fysiotherapeut, Sportfysiotherapeut en Manueeltherapeut van het KNGF is deze nascholing met 6 punten geaccrediteerd.
Accreditatie door SKF is aangevraagd. 

Voor huisartsen is deze nascholing met 7 punten geaccrediteerd door het KNMG (ABC1).

Data of inschrijven?

Ga naar http://illuminon.nl/nascholing-schouderklachten/


Docenten / Cursusleiders

Art Asrian, kaderhuisarts

Art Asrian is sinds 2015 door het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden als kaderhuisarts geregistreerd. Sinds 2014 heeft hij een eigen huisartsenpraktijk binnen ‘Huisartsen Centrum Zuid’ in Terneuzen. In 2015 volgde hij een echografie opleiding voor de huisartsen. Hij is eigenaar van www.artofshoulder.nl

Frederick Lanszweert, schouderfysiotherapeut 

Frederick Lanszweert heeft masterdiploma’s in de Revalidatie-wetenschappen/Kinesitherapie en Manuele Therapie (Universiteit Gent). Lanszweert is een expert op het gebied van schouderklachten, schouderdiagnostiek en echografie. Hij is vakinhoudelijk bestuurslid van het SchouderNetwerk Zeeland. Naast zijn werkzaamheden als een schouderfysiotherapeut, begeleidt hij masterstudenten aan de Universiteit Gent en verzorgt enkele postacademische nascholingen. Hij is lid van het ‘Ghent University Upper Limb Research Team’ en co-auteur van het boek ‘Shoulder Rehabilitation – a practical guide for the clinician’.

Vragen, verzoeken, andere inlichtingen? 

Mail gerust naar info@illuminon.nl

Reacties zijn gesloten.