Contact

Enquete SNN december 2019

Het 5-jarig bestaan van SNN, de groei naar 24 deelnemende netwerken en het enthousiasme van meer dan duizend schouderfysiotherapeuten vormen redenen genoeg om de missie & visie van SNN te updaten. Dit doen we graag met alle 24 netwerken en hun leden samen. Daarom nodigen we jullie van harte uit om een bijdrage te leveren aan onze gezamenlijke ambitie voor de komende 5 jaar. We stellen de inbreng vanuit elk netwerk bijzonder op prijs.

Het denkraam

In de missie & visie 2020-2025 omschrijven we onze gezamenlijke beleidskaders voor de komende 5 jaar, vast te stellen in de deelnemersraad van 21 maart 2020. De uitvoering ervan – de strategie – vindt regionaal plaats in elk netwerk in zelforganiserende regio’s, onder de verantwoordelijkheid van elk netwerk. In de strategie komen zo regionale aspecten tot hun recht, met de landelijke missie & visie als onze gezamenlijke beleidskaders. Het omlijnen van onze kaders zien we als een gezamenlijk proces waarin we als SNN-bestuur zorgvuldig alle deelnemende netwerken willen betrekken.

Het proces

Jullie inbreng in de missie & visie 2020-2025 wordt verzameld via een online enquête. De antwoorden werken we uit tot een eerste schets van het missie-visiedocument. Hiervoor hebben we Lidwien van Loon benaderd als onafhankelijke communicatieadviseur. Vervolgens toetsen we deze schets aan de deelnemersraad die op 21 maart volgend jaar bijeenkomt. Daarna wordt de definitieve missie & visie geformuleerd.

De enquête

Elk netwerkbestuur ontvangt een uitnodiging voor de online enquête. Met het beantwoorden van de vragen maken jullie de visie en ambitie van jullie leden kenbaar. Jullie antwoorden als netwerkbestuur dus namens jullie eigen netwerk. In de planning is er bewust ruimte gemaakt om de leden van jullie netwerk hierin te betrekken.

We kunnen jullie niet verplichten om de enquête in te vullen. Jullie medewerking stellen we wel bijzonder op prijs. De missie & visie is immers van ons allen. In het geval jullie als bestuur namens jullie leden besluiten om geen input te leveren aan de missie & visie, zouden jullie dan alleen de eerste vraag uit de enquête willen beantwoorden? Het antwoord geeft ons informatie over jullie betrokkenheid en daarmee het draagvlak onder de netwerken.

Onze verwachting

We kijken uit naar jullie inbreng. We wensen jullie graag mooie gesprekken toe om tot de antwoorden op de vragen te komen. Graag zien we jullie reactie tegemoet vóór vrijdag 31 januari 2020. Hartelijk bedankt voor jullie medewerking.

De uitnodiging voor de enquête wordt naar een contactpersoon gestuurd van elk regionaal SchouderNetwerk.

Met vriendelijke groet,

Karin, Gerard, Paul, Hedwig en Erwin
SNN-bestuur en Raad van Advies