Contact

FT na het plaatsen van een schouderprothese.

Fysiotherapeuten richtlijn 10.

1. Algemeen

Voor doelen en leefregels zie informatie voor patiënten. Sling eerste 6 weken.

Samenvatting van de prognose betreffende herstel van functies en activiteiten.

Kenmerken

 • Er zijn verschillende operatie types mogelijk: plaatsing van een kop – hals prothese  i.p.v. de humeruskop (vaak na fracturen), plaatsing van een totale schouderprothese  met glenoid component,  plaatsing van een resurfacing prothese over de humerus  kop en plaatsing van een reversed Delta prothese. Bij de eerste 2 types is de mate  waarin de RC stabiel blijft belangrijk voor het herstelL bij de reversed prothese wordt  de prothese naar caudaal gehouden door de nieuwe kop op het glenoïd en werken  de globale spieren met behoud van stabiliteit door de reversed positie.  

2. Revalidatieschema

Fase 0: Pre operatief

 • Vaststellen actieve en passieve ROM (+ eindgevoel bij PROM?).
 • Vaststellen kracht abductie en exorotatie (handdynamometer).
 • Scoren van de SST, de CMS en de SRQ.
 • Geven van uitleg aan de patiënt over het te verwachten po beloop.
Procesmatige stappen in het herstel van de ROM na de ingreep.

Fase 1: 0 – 6 weken na de ingreep

In deze fase ligt de nadruk op respecteren van de gevolgen van de operatie, het  verminderen van pijn en inflammatie en op het conditie behoud van omliggende  orgaansystemen. Daarna op partieel herstel van de ROM en op voorzichtige spier  activatie.  

Acties 0-3 weken na de operatie

 • In week 1 N 2: score SSTNPO
 • Oefenen elleboogN, polsN en handfunctie
 • Optimaliseren positioneren en stabiliseren scapula (scapula ‘’klok’ oefening)
 • Oefenen met beide armen in of uit de slingL 5N15 hh / 2 tot 4x pdL liefst startend in scapulaire vlak.
 • Cavé passieve exorotatie en actieve endorotatie. 
 • Slinger en pendeloefeningen  

Acties 3-6 weken na de operatie

 • Uitbreiden oefeningen 0 – 3 weken: tevens oefenkoord gebruiken
 • Opnieuw aanleren van het bewegingsgevoel van de schouder
 • Wall slides
 • Isometrische RC oefeningen met weerstand andere arm of theraband (lichte contracties, contracties < 25% MVIC andere zijde)
 • Oefenen in water is een goede optie
 • Afbouwen sling / brace overdagL ‘s nachts omhouden  

Groene vlaggen voor overgang naar fase 2

 • Ontstekingsverschijnselen / pijn in rust zijn afwezig
 • De operatiewond op de huid is goed genezen
 • Voldoen aan de criteria voor herstel ROM (zie tabel)L de bijhorende VAS scores zijn ≤ 3.  

Fase 2: 7-12 weken na de ingreep

In deze fase ligt het accent op het uitbreiden van de ROM, het herstel van de  spierfunctie, coördinatie en stabiliteit. Daarna wordt gestart met functionele ADL  activiteiten. 

Acties:

 • Oefeningen uit fase 1
 • In week 7: score SSTNPO / verslag orthopeed
 • Uitbreiden mobiliteit passief, geleid actief en actief: aan het einde van fase 2 dient de mobiliteit normaal te zijn (andere zijde en of pre operatief); voorzichtig rekken dus toegestaan
 • Activeren, versterken van de RC / schouderspieren: de mate waarin de RC kan herstellen zal bepalend zijn voor het resultaat; eerst duurkracht dan absolute kracht zo nodig (niet in abductie richting)
 • Oefeningen voor een goede positie van het schouderblad op de romp ook steunvormen
 • Zo nodig stabiliteit in hele keten oefenen  

Groene vlaggen voor overgang naar fase 3

 • Volledige mobiliteit, goed uitgevoerd, VAS scores pijn ≤ 3
 • Goed / normaal eindgevoel bij de PROM
 • Goede scapula positie en romp stabiliteit bij uitvoeren functionele training 

Fase 3: 3 – 6 maand na de ingreep

In deze fase ligt de focus op herstel mobiliteit + snelheid ( zo nodig ), optimalisatie  van kracht, herstel van participatie in werk.

Acties:

 • Herstel functionele activiteiten in ADL met goede snelheid en kracht
 • In week 12 N14: score SSTNPO
 • Opbouw naar normaal dagelijks functioneren
 • Ook goed volhouden bij herhalingen  
 • Voorzichtig met maximale kracht richting abductie 
 • Na 6-8 maand afronding met verslag orthopeed  

Groene vlaggen voor hervatten werk of sport

 • Voldoende ROM, voldoende kracht onder schouderhoogte
 • Goede coördinatie (ook bij meer herhalingen)
 • Voldoende vertrouwen van patiënt