Contact

Info voor Regionale SchouderNetwerken

Op deze pagina staat informatie voor de Regionale SchouderNetwerken met downloads voor Mutatiebestanden.

Mutatiebestand leden voor de locator.

Gebruik dit bestand om door te geven dat er nieuwe leden zijn die zich mogen aanmelden voor de locator, dan wel leden dienen te worden verwijderd van de locator.

PAS OP: dit is een Excel-bestand dat wordt geopend dan wel wordt gedownload (Apple-computers)

Een lid kan bij aanmelden ook kiezen voor alleen toegang tot de Downloads (beveiligde bestanden) zonder vermelding op de locator.

Mutatiebestand gegevens Regionale SchouderNetwerk

Gebruik dit bestand om wijzigingen door te geven van:
– Namen en Mailadressen van Bestuursleden
– Namen en Websiteadressen Schouderpoli’s
– Namen en Websiteadressen Kenniscentra
– Wijziging in aantal leden (per 1 januari huidige jaar)

PAS OP: dit is een Excel-bestand dat wordt geopend dan wel wordt gedownload (Apple-computers)

Stuur het volledig ingevulde Excel-bestand naar ciecommunicatie@schoudernetwerk.nl