Contact

Info voor Regionale SchouderNetwerken

Op deze pagina staat informatie voor de Regionale SchouderNetwerken met downloads voor Mutatiebestanden en hoe de Commissie Communicatie de regio’s kan ondersteunen.

Mutatiebestand leden voor de locator – alleen te gebruiken door bestuur Regionale SchouderNetwerken.

Gebruik onderstaand Mutatieformulier-locator 2023 om door te geven dat er nieuwe leden zijn die zich mogen aanmelden voor de locator, dan wel leden / praktijken die dienen te worden verwijderd van de locator.

PAS OP: dit is een Excel-bestand dat wordt geopend dan wel wordt gedownload (Apple-computers)

Stuur het (volledig) ingevulde Excel-bestand naar ciecommunicatie@schoudernetwerk.nl

Een lid kan bij aanmelden ook kiezen voor alleen toegang tot de Downloads (beveiligde bestanden) zonder vermelding op de locator.

Handleiding aanmelden en gebruik locator via deze link

Mutatiebestand gegevens Regionale SchouderNetwerk – alleen te gebruiken door bestuur Regionale SchouderNetwerken.

Gebruik onderstaand om wijzigingen door te geven van:
– Namen en Websiteadressen Schouderpoli’s
– Namen en Websiteadressen Kenniscentra

PAS OP: dit is een Excel-bestand dat wordt geopend dan wel wordt gedownload (Apple-computers)

Stuur het (volledig) ingevulde Excel-bestand naar ciecommunicatie@schoudernetwerk.nl

Mutatiebestand ledenaantal Regionale SchouderNetwerk – alleen te gebruiken door bestuur Regionale SchouderNetwerken

Gebruik onderstaand bestand om (wijziging van) het ledenaantal door te geven aan de penningmeester

PAS OP: dit is een Excel-bestand dat wordt geopend dan wel wordt gedownload (Apple-computers)

Stuur het (volledig) ingevulde Excel-bestand naar penningmeester@schoudernetwerk.nl

Templates voor Powerpoint of Keynote met eigen logo

Een logo (tot complete huisstijl: mail, briefpapier, website, etc.) voor een regionaal SchouderNetwerk, dat past bij de identiteit van SNN kan door bemiddeling van de Commissie Communicatie worden ontworpen door de grafisch ontwerper.

Interesse? Stuur een mail via deze link.

Met dat logo kan de Commissie Communicatie templates maken voor presentaties die professionaliteit uitstralen.

Voorbeelden