Contact

Missie & Visie 2020-2025

Het 5-jarig bestaan van Schoudernetwerk Nederland (SNN) met daarin de beoogde groei naar 23 deelnemende netwerken en het enthousiasme van meer dan duizend schouder-fysiotherapeuten zijn de aanleiding om de missie & visie van SNN af te stemmen op de ambities en doelen voor de komende 5 jaar.

Tijdens de vergadering op 18 maart 2020 worden hierover besluiten genomen. Voor informatie: volg deze link.