Contact

Onderbouwing SNN strategie

SNN beoogt het fysiotherapeutisch handelen rond patiënten met SP (SchouderPijn) te optimaliseren.

Daarvoor hanteren we verschillende strategieën; we volgen gezamenlijk cursus, we maken afspraken met elkaar en met stakeholders, we ontwikkelen richtlijnen (zie SNN richtlijn Frozen Shoulder) en organiseren congressen. Ook doen we mee aan onderzoek dat we deels SNN breed zelf opzetten (zie 3S vragenlijst project) en deels participeren we in onderzoek van anderen.

Recent zijn twee voorbeelden uit laatstgenoemde categorie gepubliceerd. Het gaat om twee studies die de werkwijze van een schoudergespecialiseerde fysiotherapeuten vergelijken met die van niet-schoudergespecialiseerde fysiotherapeuten en beide studies laten een trend zien dat schoudergespecialiseerde fysiotherapeuten beter in staat zijn een passend fysiotherapeutisch plan van aanpak te realiseren.

Onderstaand drie links naar een korte begeleidende tekst van het SNN bestuur gevolgd door de twee studies.