Hoytema Symposium april 2016

Op 12 april 2016 vond een symposium plaats over werk-gerelateerde schouderpijn. De doelgroep betrof verzekering artsen en arbo artsen. Naast de meer uitgebreide KANS problematiek (Klachten Arm Nek Schouder) kwamen ook meer specifieke schouder aandoeningen aan bod. SNN bestuurslid Gerard Koel mocht de artsen een update geven van het lichamelijk onderzoek van de schouder en kon de plek van het SNN onder de aandacht brengen. Bijgaand, voor geïnteresseerde SNN leden, een aantal pdf’s van het symposium.

PDF | 1. Syllabus Hoytem 120416

PDF | 2. Update FT Onderzoek Gerard Koel

PDF | 3. KANS Herziene Richtlijn Leo Elders

PDF | 4. Update onderzoek orthopeed.Anne Vochteloo

PDF | 5. Casus de Steigerbouwer

PDF | 6. Score Functionele Mogelijkheden Leo Elders

PDF | 7. Herziene Richtlijn KANS 2014