NACD (calcificatie)

Een voorbeeld van een interventie is de NACD (Needle Aspiration of Calcific Deposits) bij calcificatie in de rotator cuff. Anderen noemen dit barbotage.

Deze wordt bv. uitgevoerd door radiologe R. Schepers-Bok van de ZGT, lokatie Hengelo en is vooral geïndiceerd bij grote calcificaties en calcificaties die dreigen door te breken naar de bursa SASD.

De foto's zijn deels van orthopedisch chirurg P. Huijsmans (HAGA ziekenhuis Den Haag).

Onder geleide van echografie wordt een pijnstillende injectie gegeven, hierna wordt de hele procedure als pijnloos ervaren
De calcificatie wordt diverse keren aangeprikt en met fysiologisch zout geinjecteerd en geaspireerd
Soms wordt via een tweede naald de calcificatie voor zover mogelijk geaspireerd
Na de procedure wordt uit voorzorg corticosteroïd achtergelaten in de bursa SASD om een evt. ontsteking te voorkomen