Contact

Postconference Meeting zaterdag 11 juni 2022

Extra bijeenkomst op zaterdag 11-06 na het grote congres van 10-06

Voor:       Aanwezigen en geïnteresseerde andere schouderfysiotherapeuten
Van:         Notulist Gerard Koel
(SNN-bestuur, kwaliteitsbeleid)
Betreft:   Korte weergave post-conference meeting SNN/ SNV-schoudercongres 11-06-2022

Op uitnodiging van SNN en SNV zijn contactpersonen, commissieleden en bestuursleden uitgenodigd om aansluitend aan ons grote schoudercongres ‘Gluren bij de buren’ met meer dan 1000 schoudergespecialiseerde fysiotherapeuten, op vrijdag te blijven met een diner, een overnachting gevolgd door een grotendeels inhoudelijk sessie op zaterdag ochtend 11 juni. 28 Collega’s, 18 van SNN-zijde en 10 van SNV-zijde hebben daarvan gebruik gemaakt (zie bijgevoegde presentielijst).

Doel van de postconference bijeenkomst was het goede ‘schouder’- gevoel te behouden, elkaar weer te ontmoeten en inspireren en ook collega’s die zich extra inzetten, enigszins te belonen. 

Het programma vond plaats van 10:00 uur tot 13:00 uur. De eerste 1,5 uur zijn gevuld door onze Belgische collega’s Valentine Spanhove (Gent) en Michel Mertens (Antwerpen). Beiden hebben recent gepubliceerd over de hyper- & hypo-mobiele schouder; zie voorbeelden onder:

Michel en Valentine presenteerden kort een overzicht van de studies die ze hebben uitgevoerd en gepubliceerd en poneerden daarna 9 stellingen voorzien van een aantal Menti-vragen die door de aanwezige collega’s gescoord konden worden. In de bijgevoegde pdf van de PP-presentatie zijn de inleiding en de 9 stellingen te lezen. Uiteraard werd in dit gremium; waar vind je een populatie met zoveel schouderfysiotherapie-kennis bijeen, stevig gediscussieerd omdat schouder best-practice veel aspecten kent. Vooral stellingen 2 en 7 kwamen ruim aan bod. Superleuk om dat onder elkaar te kunnen doen en Michel en Valentine bedankt jullie inbreng. 

Het volgende deel van de bijeenkomst was gewijd aan de gevolgen van 2 jaar Corona voor het enthousiasme en activiteit binnen netwerken. Of beter geformuleerd het ontbreken van enthousiasme en activiteit. Hoe zorgen we ervoor dat de Corona-belemmeringen ook uit de beleving verdwijnen opdat collega’s zich weer vanzelf melden bij netwerkbijeenkomsten en ook actief participeren. Op dit moment (juni 2022) lijken festivals en vliegvelden wel te kunnen rekenen op een goede respons maar andere activiteiten (school, netwerk, theater, museum) veel minder. 

DENK-fysiotherapie (Nijmegen e.o.) biedt live cursussen maar uiteraard ook online cursussen aan, en hebben ook met deze problematiek te maken. Oprichter Bart Roelofs was uitgenodigd om te presenteren op welke wijze DENK-fysiotherapie omgaat met dit dilemma.

Onderstaand SNN-collega Finn Hobelman die Bart Roelofs voorziet van een aantal vragen om opheldering te krijgen welke strategieën DENK heeft toegepast.

Uiteraard is het ontwikkelen en verzorgen van cursussen iets anders dan het opnieuw activeren van onze leden, maar aspecten waar we (SNN/ SNV) mee te maken zullen krijgen zijn ‘blended/ hybride’ modellen (combineren van fysiek en online activiteiten), meer gebruikmaken van social media om leden te bereiken en het aanbieden van passende inhoud op onze website.

Dan moeten onze leden mogelijk de inhoud die al wordt aangeboden, beter weten te vinden en ook de respons op prikkelende inhoud (bijvoorbeeld: Wat doen we eigenlijk met oefentherapie bij SAPS-patiënten) is mager te noemen. Ook op acties van de commissie Communicatie die regelmatig inhoud op onze website plaatst, wordt niet/ nauwelijks op gereageerd. Kortom, we zien het probleem, er is geen simpele oplossing en we moeten procesmatig werken om die oppervlakkigheid te counteren.

In het laatste deel van de bijeenkomst werd gesproken over een aantal andere beleidsmatige zaken. Er werd vergeleken met de strategie van ‘chronisch Zorgnet’ en ‘Parkinsonnet’. Kan ‘intervisie’ een positieve rol spelen? De commissie Vakinhoud gaat een kennisplatform op de SNN-website ontwikkelen (wel tamelijk lange termijn) dat kan voorzien in een aantal zaken (meer vakinhoud op de website, te raadplegen voor leden van bij SNN aangesloten netwerken deels geaccrediteerde inhoud). Uiteraard werd ook weer gefilosofeerd over de kenmerken van schoudergespecialiseerde fysiotherapeuten; wie zijn dat dan wel/ wie zijn wij? Moeten we dan niet een kwaliteitsinstrument hanteren als bewaking van de ondergrens? Dat zou ook kunnen helpen om collega’s die te weinig actief zijn te kunnen ‘ontslaan’. Wat is de SWOT-analyse om leden van regionale netwerken, SNN-lid te laten worden (dat is wel heel anders dan we van start zijn gegaan!). 

Wordt vervolgd (volgende live SNN-deelnemersraad woensdag 16-11-2022, Amersfoort).