Contact

Project Frozen Shoulder 2014

Hengelo – Amsterdam, januari 2014.

Voornemen SNN bestuur installeren werkgroep Frozen Shoulder.

Er spelen rond de FS een aantal intrigerende vragen. Wat is de aanleiding? Wat is het natuurlijk beloop? Welke interventies hebben een onomstreden positief effect op het beloop? Hoe komt het dat FT / MT (en vaak ook hun patiënten) positief oordelen over hun maatwerk beleid terwijl de legitimering vanuit gecontroleerde studies eigenlijk nogal tegenvalt?

Drie aspecten zijn in deze context relevant om te beschrijven:

  • De congres commissie van het eerste SNN congres heeft voor het onderwerp FS een prominente plek ingeruimd in het ochtendprogramma met liefst 3 plenaire lezingen. Op onze website zijn die drie presentaties te zien. Ondanks het feit dat we kunnen spreken van drie ervaren en kundige inleiders (Peter Huijing, Cornelis Visser en Eric Vermeulen), viel het aantal eenduidige en direct in de praktijk toepasbare conclusies tegen. Bovengenoemde vragen zijn niet zo maar te beantwoorden.
  • Onze Amerikaanse collega’s van de orthopedie sectie van de APTA hebben het afgelopen jaar een fraaie ‘clinical practice guideline’ gepubliceerd in de JOSPT van mei 2013. Deze richtlijn beschrijft de best practice voor het FT handelen bij patiënten met een FS. Het lijkt zinvol dat wij in Nederland deze richtlijn gaan hanteren. Op de SNN website is het document te downloaden.
  • In Amsterdam staan patiënt-gebonden studies op stapel waarin FS patiënten worden onderzocht en behandeld. Het spreekt van zich dat het SNN graag partner in deze trials wil zijn om te zorgen dat in die trials sprake is van een passende FT interventie.

Concluderend blijft sprake van een aantal klinische vragen waarop het SNN wil bijdragen aan een oplossing, het SNN wenst dat de leden van de regionale SN (SchouderNetwerken) de APTA richtlijn gaan hanteren en het SNN wenst deel te nemen in relevante trials waarin FT als interventie wordt onderzocht. Redenen voor het SNN bestuur om als eerste inhoudelijke werkgroep te kiezen voor het installeren van de werkgroep FS.