Contact

Raad van Advies

De Raad van Advies van SchouderNetwerken
Nederland bestaat uit de volgende personen:

Hedwig Slabbekoorn & Wicky van Zelst

Taken Raad van Advies:

  • verzamelt informatie over bezigheden, acties die regionale netwerken dat jaar gaan doen of de komende jaren gaan doen, met als doel om deze informatie met andere netwerken te delen en hiermee van elkaar te leren en te voorkomen dat netwerken opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. 
  • verzamelt informatie over het aannemingsbeleid van de regionale netwerken, om te streven naar een uniform aannemingsbeleid.
  • adviseert het SNN bestuur, fungeert als inhoudelijk en strategisch klankbord van het bestuur en heeft het recht over alle informatie te vragen en wensen kenbaar te maken.
  • fungeert als klankbord bij kritiek of klachten over het bestuur vanuit bijvoorbeeld de netwerken of de gang van zaken bij het SNN.
  • controleert eenmaal per jaar de kas.
  • verstrekt bij iedere deelnemersvergadering een update van hun activiteiten en geeft een samenvatting van de verzamelde informatie.
  • houdt de informatie op de website over de raad van Advies; actueel. 


Overzicht projecten SNN

1. Interne scholing met elkaar op cursusSchoudernetwerk Flevoland NM Veluwe
2. Scholing geven aan de huisartsen
3. Continueren van schouder consult eerste lijn met huisartsen
4. Continueren van bespreken casussen consensus krijgen over verschillende pathologie
Reguliere avondenSchoudernetwerk Zeeland
1. Externe spreker 2. Lustrum symposiumSchoudernetwerk Zuid-Limburg
3. Nieuwe SAPS richtlijn 4. Casuistiek
1. 2x intervisie en 2x verenigingbijeenkomst waarvan 1x bestuurlijkSchoudernetwerk Twente
2. Pilot ECS-schouder
1. Bouwen SNGE webpaginaSchoudernetwerk Gooi en Eemland
2. Bekendmaken onder de huisartsen
3. Zorgpad schouder doorontwikkelen
4. Bestuursdoc herschrijven/ betrokkenheid 2e lijn/ SAPS richtlijn/ implementatie comm documenten
1. Project JZOJP (substitutie van zorg)Schoudernetwerk Rijnland
2. Congres met SNGH in okt 2024
1. Schouder Fellowship middag georganiseerd door de orthopeden van het SpaarnegasthuisSchoudernetwerk Kennemerland
2. Minikliniek avond; in subgroepen het diagnostisch proces zeer uitgebreid doorlopen met “echte” schouderpatiënten
Scholingsdag okt-nov en hierbij de orthopeden betrekken. Schoudernetwerk Friesland
Hulplijn cuff repairSchoudernetwerk Randstad West
1. Cursus dag Adam MeakinsSchoudernetwerk Rotterdam Drechtsteden
2. Transitie naar de 1e lijn
3. TOS kennis vergroten 
4. Contacten EMC orthopedie
1. Zorgpad voor de prox humerus #Schoudernetwerk Zaanstreek
2. Beweegproblemen, dyn systeemproblematiek en return to sport van W. Heijink en M. Lips. 
1. Infographic verder uitrollen bij de huisartsenSchoudernetwerk NoordHollandNoord
2. E-learning zorgpaden en infographic afronden en uitrollen voor nieuwe en huidige leden
3. Schouder app uitbouwen – Frozen shoulder
4. Post OK zorgplannen (scholing door schouder orthopeden NWZ en toevoegen in app).
5. Toetsings- en toelatingseisen tot SNNHN verhogen.
6. Toetsen van huidige leden kwaliteitscriteria vereenvoudigen
7. Voortzetten van gecombineerde SWG commissies.
8. Gebruik van de schouderapp, nu met zorgpad SAPS, optimaliseren. .
9. Autonomie van SNNHN behouden naast BNW.
10. Schouderpoli Noord-West Ziekenhuis herinvoeren met schouderfysiotherapeuten met goede planning, vergoeding en borging op lange termijn

Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar de Raad van Advies