Contact

SNN bijeenkomst 30-9-2020

Deze vergadering vindt plaats op 30 september 2020 in Hotel van der Valk – A1 – Amersfoort (Ruimtevaart 22 – 24, 3824 MX Amersfoort)

Ontvangst vanaf 14:30 uur en het programma duurt van 15:00 – 20:00 uur met rond 17:30 uur in dezelfde zaal een broodmaaltijd.

Agenda:

  • Voor de pauze: SNN bestuur presenteert de resultaten van enquête, kwaliteitsinstrument en vernieuwde website met locator. Daarna wordt in bij elkaar zittende groepjes de SWOT analyse van de stellingen met fifty – fifty uitkomst bediscussieerd.
  • Na de pauze bestuur mededelingen met o.a. de mogelijke toetreding van SNMH (Maastricht Heuvelenland) en de potentiele deelname van SNN aan een aantal projecten. Gevolgd door de afronding van de discussie van voor de pauze en toelichting op de volgende stappen in het realiseren van het SNN Missie – visie document 2020 – 2025.

We hebben een ruime zaal waarin iedere deelnemer zijn eigen tafeltje heeft, je kunt er alleen met de auto naar toe. Ook de lunch wordt in die ruimte geserveerd, we blijven dus in de eigen SNN bubbel en uiteraard kun je een mondkapje meenemen. Wij denken op die wijze een net zo veilige situatie gecreëerd te hebben als in je praktijk.

Doel van de bijeenkomst is om de discussie punten uit de enquête nogmaals toe te lichten. Die punten kunnen jullie daarna zo nodig nog een keer evalueren met de leden van je eigen netwerk om bij de volgende deelnemersraad van 18-11-2020 op verantwoorde wijze jullie stem uit te kunnen brengen. De antwoorden op die vragen bepalen het missie – visie van SNN voor de komende vijf jaren.