Contact

SNN-bijeenkomst 6-4-2022

Op woensdagavond 6 april vond de online deelnemersraad plaats van 19:00 – 21:20 uur.

Onderstaand respectievelijk de agenda, notulen, presentielijst en andere relevante onderdelen die aan bod zijn gekomen. Tevens is de volledige video van deze onlinebijeenkomst in te zien.
In het eerste bestand: ‘Agenda bijeenkomst’ vind je op pagina 2 de link naar de video opname voorzien van een inhoudsopgave, ook vertegenwoordigers van netwerken die niet mee konden vergaderen kunnen op deze wijze kennis nemen van de inhoud.