Contact

SNN KR model / 3S

SNN KR model / 3S

SNN is in 2016 een project Klinisch Redeneren gestart bestaande uit een KR model dat clinici helpt bij het maken van klinische beslissingen en daaraan gekoppeld de ontwikkeling van een nieuwe 3S (SNN Schouder Screening) vragenlijst.

De regionale schoudernetwerken hebben zich bij de deelnemersraad van september 2016 gecommitteerd aan dit project hetgeen betekent dat ieder individueel schoudernetwerk lid op zijn minst eenmaal het 3S vragenlijst project invult en indient bij het bestuurslid inhoudelijke zaken.

Najaar 2016 heeft SNN bestuurslid Gerard Koel in meerdere regionale schoudernetwerken dit voor SNN relevante project onder de aandacht gebracht in regionale ledenbijeenkomsten. Doel van die bijeenkomsten was de leden enthousiast te maken voor dit inhoudelijke project en op die wijze deelname te stimuleren. De PP presentatie die bij die bijeenkomsten werd gebruikt, wordt bij deze weergegeven en kan door de andere netwerken worden gebruikt om ook hun leden duidelijk te maken dat deelname aan het 3S project een verplichte activiteit betreft.