Contact

TOS 2.0 Symposium 14-10-2022

Het Thoracic Outlet Syndroom is een van de meest controversiële aandoeningen binnen de geneeskunde. Zowel rond diagnostiek als behandeling bestaat veel verwarring. De voorspellende waarde van de diverse testen bij lichamelijk onderzoek laten ons structureel in de steek. Het klachtenpalet van een neurogene TOS, met vaak aanwezige autonome dysregulatie, leidt nog vaak tot de verdenking op een arteriële TOS.

Als bij aanvullend onderzoek op een vaatlaboratorium de diagnose TOS vervolgens ten onrechte wordt uitgesloten of aangetoond is de patiënt de dupe. Een betrouwbaar diagnostisch onderzoek wat duidelijk richting geeft aan de diagnose neurogeen TOS is er niet. Wij menen inmiddels wel een duidelijk patroon te herkennen op basis waarvan de diagnose neurogeen TOS gesteld kan worden. 

Daarnaast zullen we in gaan op de veneuze TOS. De vigerende (ACCP) richtlijn maakt het onmogelijk om bij een armvene trombose de diagnose veneus TOS tijdig te stellen, waarmee veel jonge patiënten een doelmatiger behandeling wordt onthouden. 

In een parallelle sessie wordt de zeer belangrijke rol van de fysiotherapeut bij TOS besproken. Zowel in de primaire behandeling van het neurogene TOS als in de revalidatie fase na een Thoracic Outlet Decompressie (TOD) is de fysiotherapeut van belang.

Tenslotte hopen wij u, onder andere met een live verbinding met de operatiekamer, te overtuigen niet langer de ‘eerste rib resectie’ als chirurgische behandeling van TOS te zien maar de TOD ofwel thoracic outlet decompressie. Omdat de eerste rib resectie slechts een onderdeel is van de chirurgische behandeling, wat niet wegneemt dat de eerste rib wel volledig (kraakbeen-kraakbeen) moet worden verwijderd. 

Bovenstaand naar wij hopen een aantal prikkelende stellingnames gebaseerd op onze ervaring van de afgelopen 5 jaar, waarin wij bijna 2000 patiënten met de verdenking op TOS zagen. Deze ervaring willen wij graag met u delen in dit TOS 2.0 symposium.

Meer informatie en programma op deze pagina.

Reacties zijn gesloten.