Contact

Update NHG standaard Schouderklachten

De M08 NHG-Standaard Schouderklachten zijn geüpdatet.
Download ze hieronder.

NHG-Standaard Schouderklachten: de vermelding van manuele therapie is gewijzigd

In oktober 2019 is de herziene NHG-Standaard Schouderklachten gepubliceerd, waarin oefentherapie – en hiermee de fysiotherapeut – een duidelijke rol heeft. Na publicatie ontstond verwarring onder fysiotherapeuten en met name manueel therapeuten. De NHG-Standaard adviseerde de huisarts namelijk de patiënt niet te verwijzen voor manuele therapie. Dit was contrasterend met de aanbeveling voor oefentherapie, aangezien manuele therapie naast het gebruik van manuele technieken ook kan bestaan uit oefentherapie.

Bij het online komen van de NHG-Standaard bleek dat voor de onderbouwing van deze aanbeveling niet naar manuele therapie maar naar spinale manipulatie als behandeltechniek is gekeken. De onderliggende onderzoeksvraag en gebruikte literatuur focuste zich op spinale manipulatie van de thoracale wervelkolom bij primaire schouderklachten en niet manuele therapie als geheel. Op basis hiervan zijn uitspraken gedaan over effectiviteit en veiligheid van manuele therapie als geheel. De verantwoording van de aanbeveling is na de commentaarronde, waarin het KNGF en de NVMT de conceptversie hebben becommentarieerd, toegevoegd.

Het KNGF en de NVMT zijn na het verschijnen van de NHG-standaard in overleg gegaan en is er contact opgenomen met het NHG. Op basis van de argumentatie vanuit het KNGF en NVMT, heeft het NHG, bij hoge uitzondering, besloten de NHG-Standaard Schouderklachten alsnog aan te passen.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • ‘Manuele therapie’ is vervangen door ‘spinale manipulatie’. De aanbeveling voor de huisarts luidt hiermee dat verwijzing voor spinale manipulatie bij schouderklachten niet wordt aangeraden.
  • Het ‘niet verwijzen voor manuele therapie’ is verwijderd als ‘belangrijkste wijziging’ in het document.

Belangrijk hierbij te melden is dat de NHG-Standaard aanbevelingen geeft aan de huisarts. Wanneer een fysiotherapeut een patiënt met schouderklachten verwezen krijgt, danwel deze zich via DTF meldt, is het aan de fysiotherapeut een inschatting te maken van de klachten en samen met de patiënt een passend behandelplan op te stellen. Hierbij wordt, op basis van de evidentie, een behandelinterventie die grotendeels uit actieve componenten bestaat geadviseerd.